Σύρμα πλαστικοποιημένο

Γαλβανισμένο σύρμα εν' θερμώ μαλακό με εξωτερική πλαστικοποίηση (επικάλυψη υλικού PVC)
ΒΙΟΣΥΡΜ Ε.Π.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Ειρήνης & Φιλίας 66 & Ιωάννη Καγιάλη - Κόμβος Βιολογικού
τηλ. : 2810 319444 - fax : 2810 319445
email :
info@viosyrm.gr